RSS
niedziela, 04 marca 2007
Fazy alkoholizmu
Faza wstępna prealkoholowa, trwająca od kilku miesięcy do kilku lat, zaczyna się od konwencjonalnego stylu picia.
Faza ostrzegawcza zaczyna się w momencie pojawienia się luk pamięciowych - palimpsestów.
Faza krytyczna rozpoczyna się od utraty kontroli nad piciem.
Faza przewlekła zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów.
Częstotliwość spożywania napojów alkoholowych
tabelka1
Rady dla rodziców i wychowawców
 1. Nie częstuj swojego dziecka alkoholem.
 2. Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu.
 3. Naucz się uważnie słuchać dziecka.
 4. Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą.
 5. Pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
 6. Zachęcaj dzieci do zajęć sportowych.
 7. Nie proś dziecko, by kupowało Ci alkohol.
 8. Sam bądź dobrym przykładem.
Zapobieganie alkoholizmowi wśród młodzieży
Organizacje międzynarodowe, rządowe, czy wspólnot lokalnych odpowiadają za działania profilaktyczne i ich skuteczność. Należyte przygotowanie do samoobrony przed zniewalającymi nałogami dzieci i młodzież jest niezwykle ważną formą walki z tym problemem. Dramat uzależnienia może dotknąć każdą rodzinę i każdego z nas. Zmniejszyć spożycie alkoholu przez młodych ludzi można przez ograniczenie możliwości jego zakupu, likwidowanie działań promujących picie młodzieży. Powinniśmy jako społeczeństwo uczyć postaw i umiejętności służących trzeźwemu życiu, tworzyć warunki dla dzieci i młodzieży do spędzania wolnego czasu bez alkoholu. Musimy sami nauczyć się wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na rozwijanie się procesu uzależnienia się. Należy zachęcać lokalne władze oświatowe, by wprowadzały do szkół nowoczesne programy edukacyjne kształtujące postawy i umiejętności ważne dla zdrowego i trzeźwego życia, by uruchamiały świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych. Musimy sami czuwać nad przestrzeganiem prawnych zakazów sprzedaży alkoholu nieletnim, zadbać o dostępność materiałów edukacyjnych oraz o przeszkolenie np. nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych w zakresie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów
Przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież
Picie przez młodzież jest prawdziwym nieszczęściem. Tymczasem coraz więcej nastolatków pije, nie tylko piwo i wino, ale również wódkę. Dorastające dzieci sięgają po alkohol, by:
 • poczuć się dorosłymi
 • dopasować się do pijącego otoczenia
 • czuć się dobrze i być na luzie
 • uciec od problemów
 • wyrazić swoją potrzebę buntu
 • doznać przygody i ryzyka
 • zaspokoić ciekawość
 • należeć do grupy rówieśniczej
 • przestać być nieśmiałym
 • poczuć smak alkoholu

Działanie alkoholu na narządy wewnętrzne
Najwyraźniejsze zmiany powoduje alkohol w przewodzie pokarmowym, stykając się z błoną śluzową drażni ją i powoduje jej przekrwienie, co w konsekwencji utrudnia przenikanie składników pokarmowych do krwi. Mówimy wówczas o przewlekłym nieżycie żołądka (boleści żołądka). Ponadto nadmiar alkoholu utrudnia prawidłowe działania wątroby. Mówimy wówczas o upośledzeniu funkcji wątroby. W każdym przypadku alkoholizmu stwierdza się powiększenie i boleści wątroby, jako wynik jej uszkodzenia. Długotrwały alkoholizm może doprowadzić do choroby zwanej marskością wątroby (częsta przyczyna śmierci). Wzrost alkoholu we krwi doprowadza do zwężenia naczyń krwionośnych, a więc do niedotlenienia mięśnia sercowego. Zmianom tym towarzyszą zmiany ciśnienia krwi, co
w konsekwencji może doprowadzić do krwotoków mózgowych. Należy podkreślić, że różne rodzaje napojów alkoholowych, powodują różne zmiany w organizmie i tak:
wino – uszkadza głównie wątrobę;
piwo – układ krążenia, nerki;
wódka – układ nerwowy, mózg (niszczy szare komórki).
¾ szklanki wina lub ½ litra piwa mają to samo działanie jak 50 gram wódki
Alkoholizm informacje ogólne
Coraz częstszym zjawiskiem, jakie możemy zaobserwować na Polskich ulicach, są pijani młodzi ludzie. Stereotyp mówiący, iż to tylko płeć męska częściej sięga do kieliszka, jest już raczej przeszłością. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Na ulicach, prywatkach i innych imprezach coraz częściej można zaobserwować pijaną płeć piękną. Piją kobiety dorosłe oraz młode dziewczyny. Oczywiście piją też chłopcy i dorośli mężczyźni. Dla przykładu, który powinien być poważną przestrogą jest zdarzenie mające miejsce w Lublinie. Do szpitala została przywieziona nastolatka w stanie upojenia alkoholowego. Po odzyskaniu świadomości okazało się, że była to 14-letnia Iwona K. Badanie wykazało 1,27 promila alkoholu. Jest to sporo, tym bardziej dla młodej dziewczyny. Takich przypadków jest coraz więcej na terenie całej Polski. W tym miejscu nasuwa się mnóstwo pytań. Gdzie są rodzice, opiekunowie, kto sprzedał ten alkohol tak młodej osobie. Dalej należy się zastanowić, kto w towarzystwie pozwolił pić alkohol młodym ludziom. Należy też dodać, że ta dziewczyna została znaleziona na ulicy, czyli po libacji pozostawiono ją sobie samej. Nikogo już nie interesował jej dalszy los. Takie przypadki są zatrważające. Uważam, że z tego zdarzenia jak i podobnych powinny zostać wyciągnięte daleko idące konsekwencje. Osoby winne takiego stanu muszą zostać surowo i przykładnie ukarane, a informacja o tym incydencie powinna być szeroko nagłośniona. Zachowanie młodych ludzi, którzy piją i upijają się powinno być również napiętnowane przez całe społeczeństwo. My dorośli musimy się temu przeciwstawić. Może warto się zastanowić nad drobnym szczególikiem. „Bliższa koszula ciału niż sukmana”. A co będzie, jak nasze dziecko w gronie nieodpowiedzialnych ludzi od sprzedawcy do współbiesiadników, też się tak upije? Czy taka świadomość nas wszystkich RODZICÓW nie przeraża? Ja osobiście na samą myśl dostaję gęsiej skórki i budzą się we mnie różne instynkty. Zastanawiając się nad taką ewentualnością stwierdzam, że cała profilaktyka gdzieś po drodze umarła. Kiedy byłem młodym człowiekiem pamiętam, że był wyświetlany przy różnych okazjach bardzo krótki film o efektach i skutkach nadmiernego picia alkoholu, film kończył się śmiercią alkoholika. Obrazki z tego filmu pamiętam do dzisiaj, a widziałem go kilka razy, na przykład w kinach przed projekcją filmu po kronice filmowej. A jak wygląda dziś profilaktyka? Ogranicza się tylko do kasowania reklam i jeszcze paru nic nie znaczących działań. Czy nasze dzieci mają okazję obejrzeć taki film obecnie? My wszyscy musimy zwracać uwagę na nasze dzieci i o nie dbać. Jak widać nikt za nas tego nie zrobi, wiadomo, produkcja i sprzedaż alkoholu to interes, i to interes przynoszący ogromne zyski. W tym interesie brak jest miejsca na ochronę naszych dzieci – potencjalnych nabywców wyrobów alkoholowych.
Archiwum